Eko Data Consult

Vznikla v júli 1997 a v súčasnosti zamestnáva jedného audítora a 3 zamestnancov, ktorí sú odborníkmi v oblasti spracovania účtovnej evidencie a spracovania mzdovej evidencie. Pre svoju činnosť využíva externých daňových poradcov, s ktorými spolupracuje pri riešení problémov vyskytujúcich sa v účtovníckej praxi a daňovej praxi.

Naša odbornosť

Spoločnosť zabezpečuje neustále zvyšovanie odbornej a vedomostnej úrovne zamestnancov formou účasti na odborných seminároch a prednáškach. Audítor spoločnosti sústavne kontroluje odbornú činnosť zamestnancov a poskytuje im zodpovedajúcu odbornú a konzultačnú podporu.

Náš cieľ

Je predovšetkým poskytovať účinnú a konštruktívnu pomoc v oblasti našich služieb klientom a súčinnosť pri riešení problémov týkajúcich sa predovšetkým účtovnej a daňovej oblasti. Pri dosahovaní nášho cieľa rešpektujeme predovšetkým požiadavky klienta pre dosiahnutie jeho spokojnosti.

Kto sme

Sme účtovnícko-poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje komplexný ekonomický servis podľa vašich potrieb
Sme riešením Vašich problémov z účtovníckej a daňovej praxe
Sme odborníkmi v oblasti spracovania účtovnej a mzdovej evidencie
My rešpektujeme Vaše požiadavky

Naše záruky

Záruku odbornej úrovne poskytovaných služieb spoločnosti zabezpečujú:

Ing. Ivana Senešiová - audítor, licencia č.743
Ing. Dagmar Čierna - daňový poradca, licencia č.474

Spoločnosť je z titulu zodpovednosti za chyby spôsobené svojou činnostou poistená v Českej poisťovni Slovensko a.s.

Certifikát - účtovník asistentCertifikát - bilančný účtovník

Certifikát - dôveryhodná firma