Ďakujeme Vám za návštevu našej internetovej prezentácie

V prípade, že sme Vás oslovili a máte záujem o využitie našich služieb, potešenie je na našej strane.

Pre tých z Vás, ktorí máte záujem o využitie našich služieb, ponúkame možnosť vypracovania cenovej ponuky na základe Vami zadaných údajov.

Dotazník cenovej ponuky

Po vyplnení našho dotazníka Vám zašleme cenovú ponuku.

Bulletin pre našich klientov

Mnohí z Vás si pri výbere obchodného partnera kladú otázku, ako bude vyzerať budúca spolupráca. Aby sme Vám aspoň čiastočne priblížili našu schopnosť ústretovej komunikácie, ponúkame Vám k nahliadnutiu vzorový bulletin, ktorým oboznamujeme našich klientov o aktuálnych zmenách v našom zákonodárstve. Týmito bulletinmi sa snažíme priblížiť našej klientele dôležité zmeny s priamou aplikáciou v reálnej firemnej praxi.

Názov Vašej firmy:
Právna forma Vašej firmy:
Sídlo firmy:
Kontaktná osoba *
Kontaktný telefón **
Kontaktný email **
* povinný údaj, ** uveďte aspoň jeden údaj
Dátum vzniku firmy:
Oblasť podnikania:
Systém vedenia účtovníctva:
Platiteľ DPH:
Priemerný ročný počet zamestnancov na hlavný pracovný pomer:
Priemerný ročný počet zamestnancov na vedľajší pracovný pomer:
Počet tuzemských odberateľských faktúr za rok:
Počet zahraničných odberateľských faktúr za rok:
Počet tuzemských dodávateľských faktúr za rok:
Počet zahraničných dodávateľských faktúr za rok:
Počet bankových účtov znejúcich na domácu menu:
Počet bankových účtov znejucich na cudziu menu:
Počet pokladní vedených v domácej mene:
Počet príjmových pokladničných dokladov:
Počet výdavkových pokladničných dokladov:
Počet pokladní vedených v cudzej mene:
Počet príjmových pokladničných dokladov:
Počet výdavkových pokladničných dokladov:
Počet prebiehajúcich finančných leasingov:
Počet prebiehajúcich úverov v domácej a zahraničnej mene:
Počet evidovaného majetku odpisovaného:
Operácie s finančnými derivátmi:
Sledovanie nákladov a výnosov podľa stredísk:
Účtovanie zákazkovej výroby:
Spôsob účtovania skladových zásob:
Ostatné inde neuvedené špecifické účtovné prípady:
Z dôvodu ochrany pred nevyžiadanou poštou,
zadajte prosím kontrolný súčet: 1 + 3 =