Ďakujeme Vám za návštevu našej internetovej prezentácie

V prípade, že sme Vás oslovili a máte záujem o využitie našich služieb, potešenie je na našej strane.

Pre tých z Vás, ktorí máte záujem o využitie našich služieb, ponúkame možnosť vypracovania cenovej ponuky na základe Vami zadaných údajov.

Bulletin pre našich klientov

Mnohí z Vás si pri výbere obchodného partnera kladú otázku, ako bude vyzerať budúca spolupráca. Aby sme Vám aspoň čiastočne priblížili našu schopnosť ústretovej komunikácie, ponúkame Vám k nahliadnutiu vzorový bulletin, ktorým oboznamujeme našich klientov o aktuálnych zmenách v našom zákonodárstve. Týmito bulletinmi sa snažíme priblížiť našej klientele dôležité zmeny s priamou aplikáciou v reálnej firemnej praxi.