Ivana Senešiová

Parkinsonov druhý zákon: Výdavky narastajú preto, aby držali krok s príjmami.

Ing. Renáta Pálmaiová

Tajomstvo úspechu je mlčať o tom, čo neviete.

Ľubka Kulová

Ak nemáme úspešnú minulosť, to nie je dôvod, aby sme nemali úspešnú budúcnosť. Th. Dreiser

Anka Sedmáková

Ži v prítomnosti tak, aby si v budúcnosti nemusel ľutovať svoju minulosť.